Winst van plaats in voorraden

14 TIJDEN MINDER PALETTEN VOOR HETZELFDE AANTAL INTERCALARISSEN

Onze afstandshouders zijn vellen papier met een dikte in de orde van grootte van een micron. Dit maakt het mogelijk de omvang van het tussenstation in uw voorraden aanzienlijk te beperken, evenals een optimalisatie van uw productie.