WETGEVING: STRAFRECHTELIJKE SANCTIES IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL

Alle Europese bedrijven hebben de verplichting om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving inzake de stabilisatie van goederen tijdens het transport. Deze wetgeving beveelt ten sterkste aan om antislip-schutbladen te gebruiken. In geval van een ongeval worden de strafsancties uitgesproken tegen de vervoerder en de logistiek manager van de afzender.

België (koninklijk besluit van 27-04-2007), Duitsland (normen VDI 700, DIN EN 12642) zijn voorlopers op dit gebied. Ze straffen bedrijven en hun managers in geval van een ongeluk als de goederen niet gestabiliseerd zijn, vooral met antislip-inzetstukken. In Frankrijk intensiveren politie en rijkswacht de controles langs de weg. Tie-ups worden eerst gecontroleerd. (ART r31219 van de Highway Code)

VEILIGHEID: NAAR GEEN WERKONGEVALLEN

De IBRD-piramide van bijwerkingen correleert frequentiegraden met ernstgraden: hoe hoger het aantal incidenten, hoe groter de kans op een ongeval.

Onze spacers voldoen aan dit veiligheidsdoel dat geldt voor alle industrieën.